line decor
  
line decor
 
 

 


 
Všetky práva vyhradené

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom konzorcia KnihaSK a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti webu.

Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu zástupcu konzorcia KnihaSK, alebo autorov jednotlivých textov je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.

Konzorcium KnihaSK ani autori textov publikovaných na strankach www.knihask.eu nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

Konzorcium KnihaSK nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.

 

 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené      
http://workingmommall.com . No No Hair Removal