line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Domáci partneri

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Oddelenie chemickej a potravinárskej technológie ,Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie, Oddelenie plastov a kaučuku, Oddelenie automatizácie a riadenia procesov, Oddelenie organickej chémie, Oddelenie fyzikálnej chémie, Oddelenie biochemickej technológie, Oddelenie matematiky, Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Strojnícká fakulta
Katedra chemických strojov a zariadení

Fakulta architektúry
Ústav dejín a teórie architektúry

 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA
Odbor reštaurovania a archivovania dokumentov

 

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV
Oddelenie archívnej ochrany

 

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
Ústav polymérov

 

Bel Novamann International, Bratislava

TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolene

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Oddelenie reštaurátorské

 

Lignoprojekt Slovakia, s.r.o.

VAS system,spol.s.r.o., Dolný Kubín

O.K. Efekt kovovýroba, Bratislava

Conti HaF 300, TMTV, s.r.o., Bratislava

Id Design, Bratislava

DGM, spol. s.r.o., Stupava

Ice-tex s.r.o., Bratislava

HOLOUBKOVÁ - patentová a známková kancelária, Bratislava

Ing. Ján Hrivňák, CSc., expertízne a analytické služby, Bratislava

Tekos, spol. s.r.o., Bratislava


 

 

Zahraniční partneri

MAC spol. s r.o.,
Příční 777, CZ 76361 Napajedla
Česká republika

Library of Congress,
101 Independence Ave SE, Washington, DC 20540, USA

ZFB Zentrum für Bucherhaltung GmbH,
Leipzig, Mommsenstraße 7, D-04329 Leipzig, Germany

Nitrochemie Wimmis AG,
Niesenstrasse 44, CH-3752 Wimmis, Schweiz

Nitrochemie ASCHAU GmbH
Postfach 1156, Liebegstrasse 17, D-84544 Aschau am Inn

Schweizerische Nationalbibliothek NB,
Hallwylstrasse 15, 3003 Bern, Schweiz 

SOBU, Nürnberg,SoBu GbR,
Sondermaschinenbau & Buchentsäuerung, Benno Strauß Str. 5, 90763 Fürth, Germany

 

 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené      
http://asbestosremovalsydney0.page.tl/