line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Novinársky servis

 

Tlačové správy

- Návrh optimálneho riešenia Programu vlády SR "Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR". Kľúčový realizačný výstup (2009)

- Tlačová správa (2009)

- Tlačová správa (2005)

 

Prezentácia projektu KnihaSK

video KnihaSK (prezentácia flash)

video v rozlíšení DV (požiadavky posielajte na adresu radovan.tino@stuba.sk)

 

Bratislava február 2008

Ljubljana júl 2008

Bratislava 2006

Seminár úlohy E3 - Kvantifikácia stavu kultúrneho dedičstva na lignocelulózových nosičoch informácií

Seminár sa konal 21.9.2006 v zasadačke FChPT STU za účasti riešiteľov projektu Kniha.sk a pozvaných hostí z galérií a múzeí.

Ako hlavný prednášateľ vystúpil Ing.Vladimír Bukovský,PhD z SNA  v Martine, ďaľšími prednášateľmi boli Doc.Ing.Svetozár Katuščák, PhD, Ing.Jozef Hanus PhD, Ing.Katarína Vizárová PhD., Ing. Ivan Kuka a  Bc. Viera Sjekelová.

Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva

Kvantifikácia tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva SR

Prieskumy a kvalifikácia stavu fondov na papierových nosičoch informácií SNK v Martine.

Sieť štátnych archívov v SR a dokumenty na kyslom papieri

Počítačové spracovanie údajov podľa príručky na popis stavov dokumentov vo fondoch knižníc a archívov SR

Prieskum kultúrneho dedičstva v galériách Slovenskej republiky

Bern 2006

 

 

 


 

Fotodokumentácia podujatí usporiadaných v rámci projektu.
Kompletný album fotografií

Fotografie vo formáte vhodnom pre publikovanie v tlači Vám podľa Vášho výberu zašleme prostredníctvom elektronickej pošty.

Prezentácie
z konferencií

SAVE PAPER Conference, Berne,
February 15-17, 2006
Prezentácia vo formáte flash (729 kb)
Prezentácia vo formáte flash
s možnosťou tlače
(1590 kb)

 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené      
viagra