line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Normy a patenty

 

Tvorba a ochrana priemyslových práv nových riešení ochrany KAD

Cieľom je ochrana priemyslových práv vybraných riešení. Obsahovo je zameraná na

  • tvorbu, návrhy a posúdenie vlastných riešení z hľadiska priemyslovej ochrany využitím metód a algoritmov WOIS, TRIZ, simultánne inžinierstvo (concurrent engineering) a problemsolving,
  • laboratórne skúšky nových riešení.

 Návrh vlastných a inovovaných riešení 

Overujú sa riešenia, ktoré majú novosť z hľadiska patentovej ochrany:

  • Multikomponentné modifikačné zmesi, ak sa potvrdí ich pozitívny synergický účinok
  • Kombinácia nevodných neutralizačných postupov s následným spevňovaním
  • Použitie plazmy pri zvyšovaní úžitkových vlastností degradovaných LC materiálov
  • Iné

Kritériá novosti a prospešnosti spĺňajú navrhované metódy, ktoré sa budú využívať pri triedení KAD:

  • Nová nedeštruktívna metóda metóda stanovenia lignínu nezávisle od času starnutia (stanovenie obsahu lignínu v pôvodnom dokumente v štádiu výroby)
  • Semideštruktívne hodnotenie mechanických vlastností dokumentu metódou vpichu

V ďalšom riešení budú uprednostňované interdisciplinárne riešenia so zohľadnením možnosti novosti a možnosti patentovej ochrany v oblasti technológií a nadväznej inovácie zariadení.


 

Patenty a úžitkové vzory
Počas doby riešenia projektu bolo podaných 5 patentových prihlášok v SR a jedno zariadenie, ktoré bolo prihlásené na Úrade priemyselného vlastníctva SR 19.5.2005 a bolo zapísane 1.12.2005 ako chránený vzor pod číslom 4329.

Patentové príhlášky v SR

1. Spôsob povrchovej úpravy papiera chitosanom. PP 0415-2004
2. Spôsob výroby špeciálneho papiera. PP 0099-2005
3. Multikomponentná zmes určená na stabilizáciu a spevňovanie papierových hárkov. PP 0100-2005
4. Spôsob úpravy archívnych papierových nosičov. PP 109-2005
5. Použitie zlúčenín zirkónia na odkysľovanie, zvýšenie pevnosti a stálosti papierových nosičov informácie. PP 5062-2005

Vynálezy, úžitkové vzory

1. Zariadenie na testovanie pevnosti papiera prierazom. PÚV 120-2005,
č. 4329.

ESCAPE EP
Databáza európskych patentov

PatFT
Patentová databáza USA

 


 
             
see this here . galitsyna-show.com - animacja piaskowa.