line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Kontakty

 

Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera(ODC)

Adresa:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Slovenská chemická knižnica

Adresa:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (OPAF)

Adresa:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Oddelenie plastov a kaučuku (OPK)

Adresa:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (KIRP)

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.:(02) 52495269
Fax:(02) 52496469
6. poschodie, Blok C NB

Oddelenie biochemickej technológie (KBT)

Radlinského 9
812 37 Bratislava, Slovensko
Tel.: (++421) 2 52495269
Fax: (++421) 2 52496469

Slovenský národný archív (SNA)

Adresa:
Drotárska cesta 42
817 01 Bratislava
( + 421 2 67298111, 62801178,-81,-83,-85,
fax: (00 421) 2 6280 1247
e-mail: archiv@sna.vs.sk
internet: www.civil.gov.sk/snarchiv/

Slovenská akadémia vied (SAV)

Adresa:
Klemensova 19
814 67 Bratislava

Riaditeľ: Ing. Josef Rychlý, DrSc.
E-mail: upoljory@savba.sk
Tel: 02/5477 1626

Sekretariát: Sidónia Kalinová
E-mail: upolsekr@savba.sk
Tel: 02/5477 3448
Fax: 02/5477 5923

Slovenská národná knižnica (The Slovak National Library)
Novomeského 32
036 52 Martin
Slovak Republic

Library contact person:
Igor Prokop, deputy director
tel +42.842.31371/215; fax +42.842.33003
e-mail prokop@esix.matica.sk

Automation contact person:
Milan Rakus, system librarian
tel +42.842.31371/225; fax +42.842.33003
e-mail rakus@esix.matica.sk

 

 

 

 


 

 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené      
garcinia cambogia . brain plus iq . Ключар овча купел аварийни ключарски услуги в софия денонощен ключар.