line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Environmentálne aspekty

 

Hodnotenie biotických a abiotických faktorov v pracovnom prostredí knižníc a ochrany kníh a dokumentov.

Mikroorganizmy negatívne pôsobia na knižničné a archívne dokumenty predovšetkým v podmienkach vhodných pre ich rast (zvýšenie vlhkosti materiálu pri haváriách, vhodná teplota a substrát – celulóza, bielkoviny, koža a pod.).

Papier v týchto podmienkach je atakovaný extracelulárnymi enzýmami (predovšetkým celulázy), kyselinami a môže byť sprevádzaný tvorbou rôznych pigmentov. Postupne sa rozpadá, čím sa znehodnocuje a zároveň sa stáva aj zdrojom kontaminácie.

Okrem toho, zo stien i uskladnených materiálov sa môžu sporogénne mikroorganizmy dostávať do ovzdušia, a tak sa dostať do kontaktu s človekom. Plesne môžu vyvolávať, predovšetkým u ľudí so zníženou imunitou, alebo u ľudí dlhodobo vystavených ich negatívnemu pôsobeniu rôzne chorobné stavy (mykózy, mykotoxikózy, mykoalergózy).

Jednoznačná a rýchla identifikácia mikroorganizmov je jednou zo základných podmienok pre určenie miery nebezpečnosti účinku mikroorganizmov na knižné nosiče a na človeka.

V priebehu doterajšieho riešenia bolo cieľom identifikovať baktérie a vláknité huby izolované v SNK Martine a SNA v Bratislave.

Identifikácia mikroorganizmov sa uskutočňovala na základe určenia morfologických, fyziologických a biochemických vlastností a bola porovnaná s modernou a rýchlou metódou priameho sekvenovania PCR produktov amplifikovaných z oblastí génov pre ribozomálne RNA.

Bola vytvorená „banka mikrobiálnej kontaminácie knižných depozitov“ ktorá má ako edukačný, tak aj výskumný význam (umožňuje testovať napr. sterilizačný proces, biodegradabilitu, mikrobicídne účinky preparátov s reálnymi mikroorganizmami).

Výsledkom je aj návrh vybavenia mikrobiologického laboratória v podmienkach ochrany knižných dokumentov a jednotlivé činnosti, ktoré by mali byť v jeho kompetencii.

 


 

Identifikácia mikroorganizmov poškodzujúcich materiál v knižniciach a archívoch.

Mikrobiálne osídlenie vo vybraných priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine a Slovenskom národnom archíve v Bratislave

Návrh mikrobiologického laboratória na kontrolu KAD a pracovného prostredia

Vytvorenie základnej banky mikrobiálnej kontaminácie z knižničných priestorov a materiálov zo SNK (Martin) a SNA (Bratislava)

Analýza stavu svetelných podmienok v niektorých archívoch a knižniciach z hľadiska zloženia svetla a obsahu UV žiarenia ako jedného z najdôležitejších degradačných faktorov papierových nosičov informácií.

Preventive conservation – the principal task in preservation of archives and libraries

Využitie etylénoxidu pri eliminácii mikrobiologickej kontaminácie archívnych a knižničných fondov

 
    Copyright © 2004 - 2009 KnihaSK Všetky práva vyhradené      
https://www.irs-taxid-number.com/tax-id-ein/texas/